Celebrity Life

周迅傳離婚,全因當日閃婚無考慮清楚!高聖遠曾被爆蒲夜店,早已向周迅提離婚~

01/08/2018

內地女星周迅2014年宣布同美籍華裔演員高聖遠閃婚,仲喺公益晚會尾聲嘅時候上台舉行婚禮。不過,日前就有報道指,佢地兩人因為長期分隔兩地,一早已經分居兩年,並且簽咗協議離婚書,宜家辦理緊相關手續。其實佢地婚後一直都保持低調,好少會一齊出席活動,即使喺網上社交媒體上面都好少會看到佢地post另一半,婚姻出現問題可能一早已有徵兆~

43歲周迅4年前嫁俾48歲嘅高聖遠,婚後高聖遠一直都喺台灣同埋美國兩邊生活,而周迅就長期定居大陸,兩人相處嘅機會同時間其實都好少~

Sina

Sina

唔一樣嘅生活習慣、文化等等,會慢慢令二人出現分歧,最後難以調解,步入離婚嘅下場。

Sina

Sina

周迅當時宣布同高聖遠閃婚,都有唔少朋友表示過擔心佢地嘅文化差異,會令呢段感情keep唔耐,但因為當時周迅同男方處於熱戀期,所以根本唔會當朋友所講嘅憂慮係一回事。

周迅@Weibo

周迅@Weibo

報道指高聖遠其實兩年前就已經向周迅提出分居,想雙方冷靜一下,一路到上年高聖遠先提出離婚,但因為周迅唔同意,所以佢地一直拖住未辦離婚手續~

周迅@Weibo

周迅@Weibo

高聖達喺荷李活、亞洲地區都有一定知名度,不過情史都好豐富,即使結婚之後都曾經被人踢爆蒲夜店,仲有 同夜店少女嘅合照流出,睇落兩夫婦嘅關係一早已經出現問題。

周迅@Weibo

周迅@Weibo

兩人結婚之前,高聖遠曾經宣布簽約周迅嘅自家工作室,所有亞洲嘅工作都交由太太公司打理,但原來兩年前高聖遠就已經同周迅工作室解約,仲同另一間內地娛樂公司合作~

周迅@Weibo

周迅@Weibo

2016年為慶祝太太周迅生日,高聖遠仲喺微博罕見地post佢地嘅合照,不過呢一次之後,就無再見到佢地喺網絡平台上嘅互動。

周迅@Weibo

高聖遠@Weibo

因為長時間分隔兩地,令到周迅與高聖遠的交集不多,甚至有傳他們私底下也沒有太多交流。幸好他們未有小朋友,要分開也比較一乾二淨。

周迅@Weibo

周迅@Weibo

當年周迅嫁俾高聖遠嘅時候,非常甜密,由「女漢子」變成幸福小女人,大家都好為佢高興~但結婚3年婚變,只能夠話婚姻係一輩子嘅事,即使再愛一個人,都要睇清楚先好將自己一生交比佢,女人最怕嫁錯郎,唔好令自己後悔。

周迅@Weibo

周迅@Weibo

 

Text:POP-OL Editorial

Photo Source:Weibo, Sina