Beauty

《特技人》譚俊彥放棄北上搵銀,回流返港陪家人!主動曬恩愛,成為緋聞絕緣體~

13/08/2018

最近有睇TVB新劇《特技人》嘅話,都會留意到譚俊彥成日出現!唔少觀眾都好奇點解連續兩部劇都用同一個男主角,其實自從2016年,譚俊彥由父親狄龍引薦入無綫之後,幾乎劇接劇做到無停手不少觀眾都好奇為何連續兩部劇都用同一個男主角。其實自2016年,譚俊彥由父親狄龍引薦入無綫做親生仔後,幾乎係劇接劇做到無停手,而佢原來仲為咗家人放棄北上搵銀,回流香港!

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

譚俊彥擁有俊朗外表,高大身形,加上非常照顧家庭同埋愛鍚妻兒,男人味十足,所以喺唔少師奶fans心中都大大加分!

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

譚俊彥2001年參演梅豔芳電影《慌心假期》出道,之後就去咗內地發展。十幾年嘅演員生涯,令譚俊彥演技愈趨成熟,雖然有網民略嫌佢喺《天命》入面嘅演出過火,但都有劇迷大讚佢眼神都有交戲。對於演技有人讚有人彈,譚俊彥就話會搵老婆做演技顧問,希望自己可以越做越好。

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

而身為狄龍個仔,譚俊彥就話自己得唔到咩着數,咁多年都係靠自己打拚。譚俊彥拍戲一部接一部,幾乎係無時間休息,真係唔係話咁易,拍攝《特技人》嘅時候,譚俊彥仲喺片場入面意外𠝹傷手,但佢都照樣拍攝,最後搞到傷口縫咗20幾針,可見工作態度認真又搏命!

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

不過譚俊彥36先加入TVB,好似就有啲遲,而且佢2000年開始就喺內地積極發展,大家都覺得人仔好搵過港紙嘅時候,點解佢會回流番香港,做電視台小生呢?

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

其實佢自從成家立室之後,屋企喺香港,個人就喺內地發展,成日要中港兩邊走,屋企仲有一仔一女,搞到好頻撲,難以照顧家庭。譚俊彥承認簽TVB係想多啲時間留喺香港做野,可以陪多啲囝囡,佢曾經話過:「囡囡比較喜歡跟媽媽,有時候我想抱她都說不好」對於要中港兩地走嘅爸爸嚟講,呢樣一定係最大嘅苦惱!

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

最後為咗陪伴家人而選擇回到成長地發展,用「盡責」、「對家庭有承擔」嚟形容佢絕對貼切。即使宜家咁忙,拍劇拍到無停,佢都會盡量抽時間陪老婆~除此之外,譚俊彥仲會成日喺Instagram post同老婆嘅恩愛照片,主動杜絕緋聞,仲會上載同仔女玩嘅合照,可見佢係個重視家庭嘅男人,希望譚俊彥以後發展會更順利啦!

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

shaun譚俊彥@Weibo

Text:POP-OL Editorial

Photo Source:Weibo